Dorpslaan

Smitshoekseweg

Dorpshof

Hansweerstraat

Charloisse Lagedijk

Frame-voetbalclinic bij r.v.v. TransvaliaZW

Voetballen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zo zijn er kinderen die vanwege hun lichamelijke beperking gebruik moeten maken van een

Buurt AED in de wijk

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt

Charlois verwelkomt 2019

Ook dit jaar organiseert de Gebiedscommissie Charlois, in samenwerking met de wijkcomite`s van Pendrecht en Tarwewijk, een gezellige nieuwjaarsborrel. Dit

Welkom op de website van de Bewonersorganisatie Charlois Zuidrand (BOCZ)

Charlois Zuidrand ligt aan de zuidrand van Rotterdam, ten zuiden van de wijken Pendrecht en Zuidwijk. Het is een ‘jonge’ wijk, want tot 2010 viel de strook tussen het Havenspoorpad, Rhoon en Barendrecht officieel onder de wijk Zuiderpark.

Charlois Zuidrand is een bijzonder gebied dat kan bogen op een rijke geschiedenis. De Charloisse Lagedijk loopt als een vijf kilometer lang lint over de hele breedte. Hier staan woningen en bedrijven, die herinneren aan het agrarisch verleden van Charlois. De omgeving is groen en landelijk. Daarnaast is er vanaf midden jaren ’90 aan de zuidwestelijke zijde het bedrijventerrein Charloisse Poort verrezen.

Nog geen 500 bewoners telt de langgerekte wijk Charlois Zuidrand. Ten opzichte van de overige wijken in het gebied heeft de Zuidrand een uniek woonmilieu. Oude, vrijstaande boerderijen worden afgewisseld met eengezinswoningen en villa’s aan de Smitshoekseweg. Mensen die op zoek zijn naar ruimte en mogelijkheden voor een combinatie van wonen en werken vinden een gebied dat daarin kan voorzien.

In het gebied staan sport, recreatie, economie en infrastructuur naast elkaar. Sportvelden en een recreatiegebied zijn beschikbaar voor bewoners en bezoekers. ‘De Charloisse Poort’ is als bedrijventerrein een belangrijke schakel in de werkgelegenheid. Bereikbaarheid van stad en buitengebied is hierbij een belangrijke voorwaarde. Projecten als de Groene en de Blauwe Verbinding en het verlengen van de Zuiderparkweg dragen hieraan bij.