Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Ieder jaar organiseert de Bewonersorganisatie BOCZ een algemene ledenvergadering. Dit jaar is dat op woensdagavond 20 maart 2019. De vergadering zal plaatsvinden in de kantine van r.v.v. TransvaliaZW op de Charloisse Lagedijk.

Dit jaar hebben wij een volle agenda. Zo zal het bestuur uitleg geven over de naamswijziging, daarnaast zullen de statuten worden gewijzigd, (statuten zullen worden vastgelegd in een notariële akte) en zullen wij een nieuw bestuurslid aan u voorstellen. Verder zal het bestuur het voorstel doen om een huishoudelijk reglement in te voeren.

U bent allemaal van harte welkom op woensdag 20 maart van 19.30 tot 22.00 uur in de kantine van voetbalvereniging TransvasliaZW op de Charloisse Lagedijk. Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging en de stukken per mail.