Even voorstellen

Even voorstellen

Op verzoek van de voorzitter van de BOCZ, Rick Timmer heb ik recentelijk de functie voorzitter van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte aanvaard.

“Op dit moment beschikt de BOCZ nog niet over een afgerond werkplan waarin wordt omschreven hoe deze en andere commissies moeten gaan werken. Dit zal de komende tijd verder worden uitgewerkt.”

Mijn motivatie bij het aanvaarden van de functie is op dit punt overigens wel duidelijk. Graag wil ik mij inzetten om de fysieke ontwikkelingen op en in de omgeving van de dijk voor de bewoners en leden van de BOCZ op een begrijpelijke wijze bij te houden, nader toe te lichten en hun de mogelijkheid geven waar wenselijk en mogelijk de ontwikkelingen te beïnvloeden. Dit zal in het nog op te stellen werkplan voor deze commissie nader uitgewerkt worden. Hopelijk zal de commissie toegevoegde waarde voor de bewoners van de dijk hebben.

Om mijn motivatie te onderbouwen even kort iets over mijzelf. Ik ben afgestudeerd als bouwkundig ingenieur en de laatste 25 jaar van mijn werkzame leven heb ik gewerkt bij Rotterdamse woningbouwcorporaties in diverse functies. De belangrijkste taakgebieden van mijn functies waren altijd gekoppeld aan ontwikkelen en realiseren van woningen en andere vastgoedprojecten. Sinds voorjaar 2015 ben ik gepensioneerd. Naast de inmiddels afgeronde werkzaamheden bij mijn laatste werkgever Woonbron bekleed ik bestuursfunctie bij enkele maatschappelijke organisaties (vermeldenswaardig is de functie bij de Stichting Sint Clara Kinderbos dat grenst aan het gebied van BOCZ). Ook ben ik arbiter bij de Raad van Arbitrage in de bouw.

Kortom, mijn kennis en ervaring zal ik graag willen inzetten voor (deze commissie van) BOCZ.

Daarnaast ben ik al ruim 15 jaar een “dijker”. Ik woon samen met mijn vrouw Jenny Schakelaar en onze hond Ziva aan de Charloisse Lagedijk. In deze periode heb ik een passie ontwikkeld voor de dijk met haar rijke geschiedenis. Daarom heb ik ook met veel enthousiasme meegewerkt aan de tentoonstelling “Verleden, heden en de Toekomst van de Charloisse Lagedijk” in 2016.

De commissie zal totaal uit twee of drie betrokken bewoners bestaan. In mijn eentje zal ik de doelstelling van de commissie niet adequaat kunnen realiseren. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen in het gebied van de BOCZ. Daarom zoek ik nog één of twee enthousiaste BOCZ leden om deze commissie compleet te maken. Echt verstand van bouwen en wonen heeft zo’n beetje iedereen, immers we zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Met inzet en gezond verstand komen we al heel ver.

Dus: Als u door deze korte inleiding enigszins geïnspireerd bent geraakt, verzuim niet contact met mij op te nemen via j.anton-bwb@bocz.eu om uit te vinden of wij gezamenlijk de kar kunnen trekken.

Ik verheug mij op een vruchtbare en vooral leuke samenwerking met de bewoners van de dijk en de omgeving!

Jiri Anton