Bewoners willen oude kastanjeboom behouden

Bewoners willen oude kastanjeboom behouden

De bewonersorganisatie BOCZ wil dat een ruim 80 jaar oude paardenkastanje aan de Charloisse Lagedijk, die op de nominatie staat om te worden gekapt, wordt gespaard. De boom zou plaats moeten maken vanwege de bouw van 15 nieuwe woningen.

Deze boom verkeert volgens Pim Janse van de Rotterdamse Bomenridders in blakende conditie en is welhaast een monumentwaardige boom. Hun advies: blijf met je tengels van dit groene monument af. Deze boom heeft in tegenstelling tot vele andere oude bomen zijn originele 1e takken (zogenaamde gesteltakken) nog en dat is heel bijzonder.

Tot voor kort stond de boom op de nominatie om te worden gekapt. Na protest van de bewonersorganisatie is de projectontwikkelaar nu voornemens om de boom te kandelaberen. Kandelaberen is een snoeitechniek waarbij de takken van een boom tot op de gesteltakken van een boom worden afgezaagd, waardoor de boom het uiterlijk van een kandelaber krijgt. Maar ook die ingreep gaat de bewonersorganisatie veel te ver. Wanneer je een boom kandelabert, zal deze zoveel mogelijk weer uitgroeien tot zijn natuurlijke vorm. Echter hoe ouder de boom, hoe kleiner de kans dat dit herstellend vermogen succes heeft.

De Rotterdamse Bomenridders is net als de bewonersorganisatie van mening, dat kost wat kost deze boom moet worden gespaard. De bewonersorganisatie en de Bomenridders willen geen enkele ingreep onder de kruinprojectie van deze boom, en ook geen ontwatering of verlaging van de grondwaterstand in de directe omgeving. (Takken afzagen vergroot ook de kans dat schimmels de boom kunnen aantasten; je zet letterlijk de deur voor ze open).