Ontwikkeling Waterdriehoek

Ontwikkeling Waterdriehoek

De laatste weken bereiken ons berichten dat de zogenaamde Waterdriehoek op korte termijn zal worden ontwikkeld. In het gebied zullen max. 78 woningen in het duurdere segment worden gebouwd. De ontsluiting van de nieuwe wijk zal via het Havenspoorpad en de Smitshoekseweg gaan plaatsvinden.

De Waterdriehoek is een agrarisch gebied met akkerbouw en fruitboomgaarden, omzoomd door het historisch lint van de Charloisse Lagedijk, de Smitshoekse weg en het fietspad op het Havenspoorpad.

Het gebied is in divers beleid aangemerkt als kansrijk voor waterrijke woonmilieus. Het gebied dient tevens als waterberging. Bij de ontwikkeling van het gebied moet worden bepaald in hoeverre het mogelijk is (een deel van) de wateropgave met de ontwikkeling te ondervangen.

Helaas betekend de ontwikkeling wel, dat wellicht een aantal bewoners die er al vele jaren wonen zullen moeten wijken voor de plannen, of grond die men huurt van de gemeente zal moeten afstaan. Veel bewoners zijn geschrokken van de plannen.  Ook RTV Rijnmond heeft een reportage gemaakt over de plannen met het gebied.

Bron: RTV Rijnmond

Op maandagavond 27 januari is er door ons een bewonersavond georganiseerd.