Publicaties Omgevingsvergunningen

 


Verleende omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 625

et College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 625, 3084 LC, het realiseren van een nieuwbouw woning (datum besluit 17-06-2020, op 17-06-2020 verzonden, dossiernummer OMV.20.02.00597.

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Verleende omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 830

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

nabij Charloisse Lagedijk 830, 3084LJ, het kappen van 117 houtopstanden vanwege het realiseren van 15 nieuwe woningen op de percelen. Bomen zijn overwegend van matige/slechte kwaliteit. Het besluit is als bijlage bij de publicatie gevoegd ( datum besluit 20-05-2020, op 25-05-2020 verzonden , dossiernummer OMV.20.03.00641 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Driemanssteeweg 25

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Driemanssteeweg 25, 3084CA, realiseren van wasboxen bij BOB Autowas (aanvraagdatum 20-04-2020, dossiernummer OMV.20.04.00372).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 652

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Charloisse Lagedijk 652, 3084LH, realiseren van een viertal woningen (aanvraagdatum 20-04-2020, dossiernummer OMV.20.04.00354).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 609

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Charloisse Lagedijk 609, 3084LC, kappen viertal bomen i.v.m. het bouwen van een nieuwe woning (inclusief afrit en twee parkeerplaatsen) (aanvraagdatum 15-04-2020, dossiernummer OMV.20.04.00279).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 830

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Charloisse Lagedijk 830, 3084LJ, kappen van bomen (117 stuks) op 2 bouwpercelen (nrs. 810 en 830) (aanvraagdatum 30-03-2020, dossiernummer OMV.20.03.00641).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Verleende omgevingsvergunning Driemanssteeweg 200

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

– Driemanssteeweg 200, 3084CB, het vervangen van de losse reclame-uitingen op een bestaande reclamemast van 20m hoog, door twee grote reclamedoeken met afwerklijst van 8 m x 10,4m (datum besluit 19-03-2020, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.19.12.00341)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van:

Bolton Ontwikeling d.d. 20 februari 2020. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Charloisse Lagedijk (ong) (weerszijde van huisnr. 820), gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen (6 t/m 10) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikkingen op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Loek Elfferichweg 16

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Loek Elfferichweg 16, 3084LE, vervangende nieuwbouw t.b.v. huisvesting van gehandicapten, eerder aangevraagd en vergund. Deze nieuwe aanvraag betreft de vergunning brandveilig gebruik voor het bouwwerk (aanvraagdatum 03-03-2020, dossiernummer OMV.20.03.00067).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Ruud Kuijperstraat 5

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Ruud Kuijperstraat 5, 3084LW, vervangende nieuwbouw t.b.v. huisvesting van gehandicapten, eerder aangevraagd en vergund. Deze nieuwe aanvraag betreft de vergunning brandveilig gebruik voor het bouwwerk (aanvraagdatum 03-03-2020, dossiernummer OMV.20.03.00069).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Loek Elfferichweg 4, 8, 11, 12

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Loek Elfferichweg 4, 8, 11, 12, 3084LE, (ASVZ) vervangende nieuwbouw t.b.v. huisvesting van gehandicapten, eerder aangevraagd en vergund.

Deze nieuwe aanvraag betreft de vergunning brandveilig gebruik voor de bouwwerken (aanvraagdatum 03-03-2020, dossiernummer OMV.20.03.00063, dossiernummer OMV.20.03.00064, dossiernummer OMV.20.03.00065, dossiernummer OMV.20.03.00066).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Verleende omgevingsvergunning Driemanssteeweg 190

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Driemanssteeweg 190 , 3084CB, het optoppen van een bestaand kantoorpand met een nieuwe bouwlaag. ( datum besluit 25-02-2020, op dezelfde dag verzonden , dossiernummer OMV.19.10.00156

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouderU kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Driemanssteeweg 174

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Driemanssteeweg 174, 3084CB, (Imprevo Rotterdam) verbouwing kantoren opslagruimte. In de bestaande opslaghal begane grond worden deels kantoren/werkplekken gemaakt, waarop bij sommige een verdieping komt met kantoren. Plaatsen nieuwe kozijnen (aanvraagdatum 05-02-2020, dossiernummer OMV.20.02.00082).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Verleende Watervergunning

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor het vervangen van de beschoeiing over een lengte van ± 45 m op Charloisse Lagedijk 921 te Rotterdam, dossiernummer VTH191531.

Start bezwaartermijn (6 weken): 3 februari 2020.

De vergunning ligt ter inzage bij waterschap Hollandse Delta te Ridderkerk. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningverlening, 0900 2005005 (lokaal tarief).

Bezwaar maken

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een (rechts)persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, tegen het besluit bezwaar instellen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk en moet ten minste bevatten:

• naam en adres van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
• de gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking daarom kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres van deze Voorzieningenrechter is Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.Voor het doen van een verzoek tot voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Voor de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, onder telefoonnummer 088 36 11 932.

Ridderkerk, 3 februari 2020

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

P. Schakel, hoofd afdeling VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)


Verleende omgevingsvergunning nabij Krabbendijkestraat 501

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

– nabij Krabbendijkestraat 501, 30384 LP, het kappen van 17 bomen, 1655 m2 bosheesters en 360 m2 bosplantsoen ten behoeve van het bouwrijp maken van het project Lage Weide. De te kappen bomen, bosheester en bosplantsoen bevinden zich op het voormalig sportterrein aan de Krabbendijkestraat/Charloisse Lagedijk (datum besluit 24-01-2020, verzonden 28-01-2020, dossiernummer OMV.19.11.00373)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.


Verleende omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 625

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 625, 3084LC, het bouwen van een nieuwbouw woning op een vrijstaande kavel met twee parkeerplaatsen (datum besluit 30-01-2020, op dezelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.19.09.00257)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. De bezwaartermijn van 6 weken gaat lopen na verzending van het besluit aan aanvrager/vergunninghouder

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Verleende omgevingsvergunning Driemanssteeweg 250

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Driemanssteeweg 250 , 3084CB , Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen/ milieu, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) ( datum besluit 21-01-2020, dossiernummer OMV.19.09.00359 )

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen.

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Verleende Omgevingsvergunning Driemanssteeweg 250

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf : Best Environmental & Safety Technology B.V.

Locatie : Driemanssteeweg 250, 3084 CB Rotterdam

Activiteit : Beperkte omgevingsvergunning milieu

Voor : Het opslaan van asbest verkregen uit het reinigen, testen, repareren en schoonmaken van machines en apparaten gebruikt voor het saneren van asbest locaties.

Aanvraagdatum : 19 september 2019
Besluitdatum : 21 januari 2020
Bekendmaking : 21 januari 2020
Zaaknummer : 9999148695

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999148695.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Driemanssteeweg 200

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Driemanssteeweg 200, 3084CB, vervangen 2 x 4 losse reclamebakken door 2 x 1 reclameuiting (aanvraagdatum 17-12-2019, dossiernummer OMV.19.12.00341).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Driemanssteeweg 174

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Driemanssteeweg 174, 3084CB, uitbreiding interne kantoren opslagruimte: plaatsen 10 nieuwe buitenkozijnen (aanvraagdatum 17-12-2019, dossiernummer OMV.19.12.00311).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van:

Bolton Ontwikeling d.d. 18 december 2019. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Charloisse Lagedijk (ong) (weerszijde van huisnr. 820), gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen (6 t/m 10) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikkingen op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Driemanssteeweg 250

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Driemanssteeweg 250, 3084CB, inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu). Container op buitenterrein waar asbest wordt opgeslagen (aanvraagdatum 19-09-2019, dossiernummer OMV.19.09.00359).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Stadskrant


Aangevraagde omgevingsvergunning Krabbendijkestraat 501

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Krabbendijkestraat 501, 3084LP, verwijderen van houtopstand ten behoeve van het bouwrijp maken volgens het Definitief Stedenbouwkundig Maten Plan TE-16/00015 d.d. 11-10-2017. Het betreft het vellen van de volgende houtopstand: 17 bomen en 1.655 m² bosheesters en 360 m² bosplantsoen met boomvormers welke vallen onder de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rotterdam. De te vellen houtopstanden worden gerooid (aanvraagdatum 20-11-2019, dossiernummer OMV.19.11.00373).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Verleende omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 743

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Charloisse Lagedijk 743, 3084LC, een 2-onder een kapwoning met een grondoppervlakte van circa 255 m2 realiseren. De woningen zijn circa 7,5 meter bij circa 17 meter en de oppervlakte per woning is circa 127,5 m2. De woningen hebben 2 parkeerplaatsen per woning (datum besluit 07-11-2019, zelfde dag verzonden, dossiernummer OMV.19.07.00217)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Driemanssteeweg 200

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Driemanssteeweg 200, 3084CB, vervangen van de huidige lichtbakken welke reeds aanwezig zijn op het bestaande object. Te weten: een mast waarbij de reeds aanwezige eerdergenoemde lichtbakken door een tweetal(2) LED-schermen 1op1 worden vervangen (aanvraagdatum 30-10-2019, dossiernummer OMV.19.10.00518).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende melding is ontvangen van:

1. Bolton Ontwikkeling BV d.d. 17 oktober 2019. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Charloisse Lagedijk (ong), gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-beschikking (4) binnen zes weken zienswijzen indienen bij het College van burgemeester en wethouders, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Voor het geven van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met info@dcmr.nl, tel. 010-2468000.

Beschikking verkort

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat:

5. ernst en spoed is vastgesteld en ingestemd met een saneringsplan op grond van artikel 29 en 37 en op grond van artikel 39 juncto 40 Wbb voor Charloisse Lagedijk 652, gemeente Charlois, sectie C nummers 2886 en 3543 (beide gedeeltelijk) en sectie C nummer 2886 (gedeeltelijk)..

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen (5 en 6) bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikkingen op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, info@dcmr.nl, telefoon 010-2468000.

Rotterdam, 30 oktober 2019

Hermineke van Bockxmeer

Concerndirecteur Stadsontwikkeling

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Driemanssteeweg 190

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Driemanssteeweg 190, 3084CB, verbouwen kantoorpand (Aanvraagdatum 09-10-2019 dossiernummer OMV.19.10.00156)

Informatie aangevraagde vergunningen

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Aanvraag omgevingsvergunning Nabij Charloisse Lagedijk 648
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
 
Nabij Charloisse Lagedijk 648 of kadastraal perceel CLS00-C-2995-G, 3084LH, bouwen 4 woningen en 2x in-/uitrit aanleggen (voorerf) (aanvraagdatum 11-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00160).
 
Informatie aangevraagde vergunningen.
 
De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. [Datum publicatie 25-02-2019]
 

Kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb)

Het College van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende meldingen zijn ontvangen van:

4. De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. d.d. 13 februari 2019. In deze melding wordt het voornemen bekend gemaakt de bodem aan de Charloisse Lagedijk 652/654, gemeente Rotterdam te saneren volgens het Besluit Uniforme Saneringen.

Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen bezwaar maken bij het College van burgemeester en wethouder, p/a Algemene Beroepscommissie, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, fax 010-2676300. Een bezwaarschrift kan worden ingediend gedurende zes weken te rekenen na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze zijn bekendgemaakt.

Voor meer informatie over de beschikkingen kunt u contact opnemen met de DCMR, Johan de Groot, 010-24 68 177, zaaknummer 9999 1147 49.

Bron: Gemeenteblad


Aangevraagde omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 559

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 559, 3084LC, plaatsen/vervangen dakkapellen. 1 dakkapel wordt vervangen en totaal 3 dakkapellen aangebracht met 2 vergunningvrij dakkapellen op een ander dakvlak (aanvraagdatum 11-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00172).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad


Verleende omgevingsvergunning nabij Krabbendijkestraat 501

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

nabij Krabbendijkestraat 501, 3084LP, realiseren van nieuwbouw ten behoeve van ASVZ “Lage Weide”. Het plan bestaat uit 5 tweekapper (zorg)woongebouwen, 1 éénkapper (zorg)woongebouw en 1 kinderdagcentrum (datum besluit 06-02-2019, dossiernummer OMV.16.12.00413)

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen:

Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Gemeenteblad


Aanvraag omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 559

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Charloisse Lagedijk 559 , 3084LC, uitbreiden woning ( aanvraagdatum 31-01-2019, dossiernummer OMV.19.01.00545).

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl


Aanvraag omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 606

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Charloisse Lagedijk 606, 3084LH, uitbreiden en renoveren van een woning aan voor- en achtergevelzijde (aanvraagdatum 28-01-2019, dossiernummer OMV.19.01.00481)

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd

Bron: Overheid.nl


Verleende omgevingsvergunning Dorpslaan 428

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Dorpslaan 428 , 3084LL, een klimpark met zipcoaster te realiseren. ( datum besluit 29-01-2019, dossiernummer OMV.18.09.00351).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Officiële bekendmakingen


Aanvraag Omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 625

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 625, 3084LC, realiseren van een nieuwbouwwoning (aanvraagdatum 31-12-2018, dossiernummer OMV.18.12.00520).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Gemeenteblad Rotterdam


Aanvraag Omgevingsvergunning Nabij Driemanssteeweg 560

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Driemanssteeweg 560 of kadastraal perceel CLS00-C-3443-G, 3084CB, nieuwbouw automobielbedrijf en schadebedrijf/stallingsgarage, erf- of perceelafscheiding plaatsen, nieuwe in- of uitrit aanleggen (voorerf), vlaggenmast plaatsen (aanvraagdatum 14-12-2018, dossiernummer OMV.18.12.00293).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.

Bron: Overheid.nl


Kennisgeving Ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 7 februari 2019) ter inzage ligt: het ontwerpbesluit op grond van de Wet geluidhinder in verband met het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421″

Het ontwerpbesluit tot vaststellen van hogere waarden wordt tegelijkertijd ter inzage gelegd met het ontwerpbestemmingsplan. Onder voorwaarden kan voor het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421” hogere waarden als gevolg van wegverkeer worden verleend.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via www.overheid.nl

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder zienswijzen over het ontwerpbesluit hogere waarden naar keuze schriftelijk of mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, per adres DCMR Milieudienst Rijnmond, ten name van bureau Ruimte en Leefomgeving, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan eenieder binnen de genoemde termijn contact opnemen met de DCMR (telefoonnummer 010-2468300).

Bron: Overheid.nl


Ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 7 februari 2019) het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421” (NL.IMRO.0599.BP2138CharLgd421-) met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u na het maken van een afspraak (010-267 2514) inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één extra woning op het perceel Charloisse Lagedijk 421 en de sloop van een oude schuur op perceel Charloisse Lagedijk 427.

De Charloisse Lagedijk bevindt zich ten zuiden van de wijken Pendrecht en Zuidwijk en loopt van de Groene Kruisweg tot aan de Vrijenburgweg. Ongeveer halverwege wordt de Charloisse Lagedijk doorsneden door de Zuiderparkweg, waardoor sprake is van een westelijk (Groene Kruisweg-Zuiderparkweg) en een oostelijk deel (Zuiderparkweg-Vrijenburgweg). Het plangebied bevindt zich in het oostelijk deel.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010-489 4125 bellen.

Bron: Overheid.nl


Verleende Omgevingsvergunning Charloisse Lagedijk 918

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende omgevingsvergunning heeft verleend (art. 2.1 en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Charloisse Lagedijk 918 , 3088LA, de brandcompartimentering aan te passen. ( datum besluit 22-11-2018, dossiernummer OMV.18.09.00222).

Bezwaar bij verleende reguliere omgevingsvergunningen. Belanghebbenden kunnen tegen het verleende besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, T.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA te Rotterdam. U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij: Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. U wordt verzocht een kopie van het besluit mee te zenden.

Bron: Overheid.nl