Charloisse Lagedijk 648

Aanvraag omgevingsvergunning

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Charloisse Lagedijk 648 of kadastraal perceel CLS00-C-2995-G, 3084LH, bouwen 4 woningen en 2x in-/uitrit aanleggen (voorerf) (aanvraagdatum 11-02-2019, dossiernummer OMV.19.02.00160).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.