Nieuwbouw Charloisse Lagedijk 421

Kennisgeving bestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 28 december 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 7 februari 2019) het ontwerpbestemmingsplan “Charloisse Lagedijk 421” (NL.IMRO.0599.BP2138CharLgd421-) met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor eenieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u na het maken van een afspraak (010-267 2514) inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere waarden is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van één extra woning op het perceel Charloisse Lagedijk 421 en de sloop van een oude schuur op perceel Charloisse Lagedijk 427.

De Charloisse Lagedijk bevindt zich ten zuiden van de wijken Pendrecht en Zuidwijk en loopt van de Groene Kruisweg tot aan de Vrijenburgweg. Ongeveer halverwege wordt de Charloisse Lagedijk doorsneden door de Zuiderparkweg, waardoor sprake is van een westelijk (Groene Kruisweg-Zuiderparkweg) en een oostelijk deel (Zuiderparkweg-Vrijenburgweg). Het plangebied bevindt zich in het oostelijk deel.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010-489 4125 bellen.

Gepubliceerd op 24 december 2018

Bron: Overheid.nl


Het bestemmingsplan en het advies van de Gebiedscommissie Charlois treft u hieronder aan en is als PDF bestand te downloaden.

Ontwerp_bestemmingsplan_Char_Lage_421

GCC-gevraagd_advies_inzake_ontwerpbestemmingsplan_Charloisse_Lagedijk_421