Wijzigingsplan Charloisse Lagedijk 439/467

KENNISGEVING WIJZIGINGSPLAN “CHARLOISSE LAGEDIJK TUSSEN NUMMERS 439 EN 467”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 23 november 2018 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 3 januari 2019) het ontwerpwijzigingsplan “Charloisse Lagedijk tussen nummers 439 en 467” (NL.IMRO.0599.WP6012CharloisLgdk‐on01) voor een ieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u inzien na het maken van een afspraak (010-2672514).

Het ontwerpwijzigingsplan is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied behelst de kavel aan de Charloisse Lagedijk tussen nummers 439 en 467. Kadastraal aangeduid als Charlois, sectie C, nummer 3267. In het geldende bestemmingsplan Charloisse Lagedijk is deze kavel bestemd als Recreatie – Nutstuin. De bestemming kan middels een wijzigingsplan worden gewijzigd naar de bestemming wonen. Het wijzigingsplan maakt 1 woning mogelijk op de kavel. Het bebouwingspercentage van de kavel is maximaal 30%, de goothoogte van de woning is maximaal 3,5 meter, de nok maximaal 9,5 meter hoog.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden over het ontwerpwijzigingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de Burgemeester en wethouders, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door belanghebbenden mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 06-10407388.

Gepubliceerd op 21 november 2018

Bron: Overheid.nl


Kennisgeving wijzigingsplan ‘Charloisse Lagedijk tussen 439 en 467’

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan ‘Charloisse Lagedijk tussen 439 en 467’ (NL.IMRO.0599.WP6012CharloisLgdk‐va01) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep is ingesteld zodat hetwijzigingsplan sinds zaterdag 1 juni 2019 onherroepelijk is.

Rotterdam, 26 juni 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen,
Mevr. H.M. van Bockxmeer
Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

Bron: Staatscourant