Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort

Charloisse Poort in blauw gekleurd

De ondernemers op bedrijfsterrein Charloisse Poort hebben zich verenigd in de Vereniging Parkmanagement Charloisse Poort (PCP). De vereniging heeft ten doel Charloisse Poort op een duurzame wijze te laten beheren en behartigt de belangen van de leden.

Het bestuur van de vereniging is gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers. De vereniging is opdrachtgever van de parkmanagementorganisatie die het parkmanagement feitelijk uitvoert.

De ondernemers van Charloisse Poort en de gemeente hebben gezamenlijk het initiatief genomen om het bedrijventerrein met parkmanagement te ondersteunen, zodat een kwalitatief hoogwaardig terrein en een beter ondernemersklimaat kan worden gerealiseerd. Op dit bedrijventerrein, gelegen aan de A15, zijn circa 100 ondernemingen gevestigd van uiteenlopende sectoren.