Visie Charloisse Lagedijk Zone 2030

De Charloisse Lagedijk zone is een bijzonder gebied. Een belangrijke kracht ervan ligt in het groen en in het cultuurhistorische karakter van de Charloisse Lagedijk. Cultuurhistorisch erfgoed is schaars in Charlois en in heel Rotterdam. De Charloisse Lagedijk zone biedt dit erfgoed in overvloed, iets wat dit gebied zo speciaal maakt voor Rotterdam. Geen wonder dat de bewoners met veel plezier in dit bijzondere deel van Charlois wonen.

Een ander belangrijk kenmerk van de Charloisse Lagedijk zone is dat er goede ontwikkelmogelijkheden zijn, waar veel vraag naar is. Hoe kunnen deze twee kenmerken zo worden gefaciliteerd dat er geen conflict, maar juist een synergetische meerwaarde ontstaat? Dat is de vraag die deze visie voor de Charloisse Lagedijk zone beantwoordt. In opdracht van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois is deze conceptvisie opgesteld. Hierin zijn de globale richtlijnen opgenomen voor het toekomstperspectief voor dit gebied.

Met het opstellen van deze visie staat de Charloisse Lagedijk zone in de schijnwerpers. Het unieke karakter van het gebied blijkt een prachtig uitgangspunt te zijn voor verdere ontwikkeling. Het beeld dat ontstaat is dat als uitgegaan wordt van de huidige kwaliteiten, het gebied nog meer toegevoegde waarde kan krijgen voor Charlois en voor de hele stad. Toekomstige ontwikkelingen dienen daartoe met de nodige zorg plaats te vinden.

Het bestuur heeft daarnaast sterk de wens dat deze visie tot stand komt in goed overleg en in goede samenwerking met de bewoners en alle partijen die iets met de Charloisse Lagedijk zone hebben, of willen gaan hebben. Juist die werkwijze zorgt voor de fundering – en voor een duurzame ontwikkeling van het gebied. De visie moet niet alleen nu het gebied tot bloei brengen, maar ook in de toekomst een gereedschapskist bieden om het gebied te laten blijven bloeien. Inhaken op wat er nu al plaatsvindt en dat in samenhang versterken, ook voor de lange termijn deze ontwikkeling borgen: dat is wat wij duurzaam beleid noemen. Geen ‘hit and run’ strategie, maar een manier van kijken die zich steeds kan aanpassen aan de eisen van de tijd. Te beginnen bij vandaag: wat zijn nú de kansen en noden van het gebied, in samenhang met zowel Rotterdam Zuid als Barendrecht?

Wij nodigen de lezer uit om met ons te kijken naar die kansen en noden en vooral: in de invulling hiervan een actieve rol te spelen. Zodat de Charloisse Lagedijk zone op een duurzame manier de toekomst in gaat.

Alaattin Erdal
Portefeuillehouder Economie en Ruimtelijke Ordening
Rotterdam- Deelgemeente Charlois

Hieronder kunt u de Visie als PDF bestand downloaden.

Visie Charloisse Lagedijk zone 2030 – PDF